Sözlük

Festival alanına araçların ne zaman giriş yapabileceğini biliyor musunuz?

For festivals/ Festivaller için: Araçların festival alanına girişine izin verilecek zamanın montaj ve demontaj süreçleri içinde bulunduğundan emin olun. Bu kurala istisna yapılamayacağını (örneğin, araçların festival sırasında kalabalığın içinden geçemeyeceğini) açıklayın. Zamanları açık ve önceden iletişim kurarsanız STK‘lar gönüllüleri ve araçlarını erkenden organize etmeye başlayabilir.

For NGOs/ STK’lar için: Özel aracınızla festival alanına girmek her zaman mümkün olmayabilir. İlk olarak, bunun için bir araç geçişi gerekecektir. İkincisi, montaj ve demontaj zamanları gibi belirli zamanlar vardır, bu zamanlarda festival alanına araçla giriş yapabilirsiniz. Bu zamanları bildiğinizden emin olun..

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down