Ordliste
1: Grundregler

1: Grundregler

While rules are meant to be broken, there are some rules that you should stick to if you want to organize a successful project at a festival. Photo by Lockie from Pixabay.jpg
Selv om regler er til for at blive brudt, er der nogle regler, som du bør holde dig til, hvis du ønsker at organisere et vellykket projekt på en festival. Foto af Lockie fra Pixabay

At gennemføre et socialt innovationsprojekt på en festival er en stor opgave. Det kræver en masse planlægning, energi og tid fra alle involverede parter. Det faktum, at det foregår på en festival, gør tingene endnu mere komplicerede, der vil være så mange forskellige faktorer, der skal tages hensyn til, og der vil opstå mange spontane udfordringer og muligheder.

Det er derfor afgørende for partnerne og alle andre interessenter at fastlægge og blive enige om visse spilleregler, som skal overholdes i denne proces.

I det afsnit har vi listet nogle grundlæggende og meget vigtige regler, som dit team bør gennemgå, forstå og blive enige om. Det, du ikke fastlægger i starten, kan komme tilbage som et problem i processen... Vær forberedt!

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down