Ordliste

Er du klar til risikostyring og problemløsning?

Har du på forhånd analyseret, hvilke typer problemer og konflikter der kan opstå? Har I aftalt mellem partnerne, hvem I skal henvende jer til, og hvordan I skal håndtere potentielle konflikter? Har I udviklet standardiserede og relevante procedurer for håndtering af forskellige typer konflikter og andre problemer? Er de involverede personer, herunder frivillige, forberedt, så de kan handle hensigtsmæssigt i tilfælde af problemer?

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down