Ordliste

Hvor meget (fysisk) plads er der til at gennemføre projektet?

Ich-will-da-raufI e.V.'s klatretårn på Superbloom Festival. Foto af Holger Jan Schmidt

For festivaler: Sørg for at give NGO'erne tilstrækkelig plads til at opstille det nødvendige udstyr og gøre det synligt. Hvis du kan, kan du tilbyde dem at bruge stande, som du arrangerer for at give dit NGO-område et karakteristisk udseende.

For NGO'er: Sørg for at vide, hvor meget plads du har til at gennemføre dit projekt. Det kan være nødvendigt at tilpasse det materiale, du normalt bruger, for at få det til at passe. Planlæg tid og ressourcer nok til at opfylde pladskravene.

For eksempel: På en musikfestival spurgte en NGO, om de kunne tage det 11 meter brede banner med, som de normalt bruger til arrangementer, til at dekorere deres stand. Det var mere end tre gange så stort som den plads, som hver enkelt NGO havde til rådighed på festivalen. Når der kommer anmodninger som denne, bør festivalerne tage hensyn til, at NGO'erne sandsynligvis først vil forsøge at arbejde med det, de allerede har til rådighed, hvilket kan føre til misforståelser. Forklar venligst og spørg, om der findes en mindre, mere passende løsning. Formidl vigtige oplysninger, som f.eks. hvor meget plads der er til rådighed, så tidligt som muligt. Festivalerne bør også forklare, hvorfor nogle NGO'er måske får mere plads end andre. F.eks. fordi de medbringer en stor struktur, der viser deres arbejde bedst, eller fordi de er uundværlige for deres aktiviteter.

Et af disse tilfælde var Ich-will-da-rauf! e.V.'s klatretårn på Superbloom Festival 2022 (se https://www.iwdr.de/; tysk; brug venligst en browser med oversættelsesfunktion for at se det på dit sprog). Festivalen og foreningen havde drøftet det på forhånd.

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down