Ordliste

Har du en detaljeret evalueringsplan?

Har du en detaljeret plan for evaluering af projektet og erfaringerne? Kan du ved afslutningen sige, om du har nået dine mål?

Tager evalueringen hensyn til projektets betydning for NGO'en og festivalen samt for projektdeltagerne?

Er alle parter blevet enige om selve evalueringsplanen og om, hvem der skal foretage evalueringen? Har du fundet ud af, hvilke informationer du skal indsamle til evalueringen?

Er I blevet enige om, hvor evalueringsresultaterne skal deles?

Se videoen: "Evaluation Plan Components Made Easy for Nonprofits and Coalitions" af Connecting Evidence (engelsk):

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down