Ordliste

For festivaler: NGO'er har brug for din støtte.

Alle venues har en begrænset kapacitet, så festivalerne kan ikke uddele et ubegrænset antal armbånd til alle partnere. Foto af Anders Hjortkær

Festivalarrangører bør ikke gå ud fra, at NGO'er ved alt om en festival og dens produktion. En fejl, som en NGO har begået, kan være begået på grund af uvidenhed og ikke af ond vilje. Forklar NGO'erne, hvad de skal vide om festivalproduktion, så de forstår, at nogle processer tager mere tid og er mere ufleksible end andre, og at visse ressourcer (f.eks. adgangstegn/armbånd) ikke er ubegrænsede. 

Afhængigt af NGO'ens størrelse er der erfarne og uerfarne organisationer ved store begivenheder. Hjælp dem med at vurdere dimensionerne korrekt, f.eks. hvor mange mennesker vil passere deres stand? Hvor mange gaver skal de medbringe?

Undersøg, om der er en måde at samle alle disse oplysninger et centralt sted, så alle, der arbejder på projektet, kan få de oplysninger, de har brug for, når de har brug for dem.

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down