Ordliste

Kender hele teamet til de planlagte metoder og aktiviteter?

Hold sikkerhedsteamet informeret, så de ikke lukker aktiviteter ned, som de ikke skal lukke ned. Foto af Kim Matthäi Leland

Er alle teammedlemmer bekendt med de metoder, der vil blive anvendt, og de aktiviteter, der vil blive udført? Det gælder både NGO-holdet og festivalholdet (festivalens og NGO'ernes kontaktpersoner, de frivillige, det relevante festivalpersonale og sikkerhedsvagterne). Hvis ikke, er det nødvendigt med forberedende uddannelse og informationsmøder.

Hvis NGO'er f.eks. planlægger en flash mob, skal alle relevante personer informeres, da det ellers kan få uønskede konsekvenser.

På en festival er det nogle gange bare én person, der skal til at starte en dansefest, så vær forberedt:

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down