Ordliste

Hvem er din målgruppe?

Er der en klart defineret målgruppe for projektet? Vil I henvende jer til alle og enhver på festivalpladsen? Eller henvender I jer til bestemte personer? Hvis du f.eks. kører et projekt om det kommende valg til Europa-Parlamentet, skal du nå ud til de EU-borgere, der kan stemme.

Hvis du vil lære, hvordan man laver en publikumsanalyse, kan du læse dette casestudie af den skotske Edinburgh Festival:
https://www.edinburghfestivalcity.com/about/case-studies/535-understanding-our-collective-audience

Denne artikel fra Eventbrite forklarer forskellen mellem "hardcore fans" og almindelige gæster:
https://www.eventbrite.com/blog/music-festival-demographics-ds00/

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down