Ordliste

Hvordan vil du formidle projektet til andre?

At arrangere guidede ture gennem dit NGO-område er en god måde at synliggøre dine partneres hårde arbejde på. Foto af Steffen Eirich

For NGO'er og festivaler: Er oplysningerne formidlet rettidigt og gennem passende kanaler? Hvordan vil du fremme og formidle projektet og dets aktiviteter til de potentielle deltagere i festivalen? Til lokalsamfundet? Til alle andre potentielle interessenter og støttemodtagere?

Har du tid nok til at promovere projektet over for alle potentielle deltagere og motivere dem til at deltage?

Har I en tidslinje for kommunikation, der specificerer, hvad der skal kommunikeres, hvordan det skal kommunikeres og af hvem?

Er den anvendte terminologi passende for både festivalerne og NGO'erne, og er de enige?

Er den visuelle vejledning og ansvarsfraskrivelsespolitikken drøftet og godkendt af projektpartnerne? Er det især muligt at anvende festivalens logo og visuelle identitet, og er der enighed om det?

For NGO'er: Tænk på publikum og deres vaner på festivalen. Du kan fremsætte ønsker, men det er produktionen, der har det sidste ord. Ofte er det tiden eller mangel på tid, der afgør, om noget kan lade sig gøre eller ej. Forstyr desuden ikke kommunikationen mellem festivalen og dens publikum!

For festivaler: Da adgangen til festivalpladsen er begrænset, kan du måske arrangere guidede ture gennem NGO-området. Her kan du invitere repræsentanter for medierne eller dine interessenter til at vise dem NGO'ernes projekter, give forklaringer osv.

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down