Ordliste

Hvem gør hvad?

Titel Superblooms NGO-område Your Planet fokuserer på miljømæssige og sociale emner. Foto af Holger Jan Schmidt

For festivaler: Afhængigt af antallet af NGO'er, du arbejder med, kan det give mening at ansætte en person, der kun er ansvarlig for at håndtere NGO'er. Sørg for, at denne person indsamler mobilnumre fra NGO’ernes kontaktpersoner, da de nogle gange ikke har underskrifter i deres mails eller kun har et telefonnummer til deres kontor. 

For NGO'er og festivaler: Afklar, hvilke processer arrangøren er ansvarlig for (akkrediteringer, retningslinjer for design, …) og hvilke processer NGO'ernes kontaktpersoner er ansvarlige for (indsendelse af navne til akkrediteringslisten, udsmykning af standen, ...), så der ikke opstår forvirring. Især for dem, der for første gang er på en festival, er der mange nye processer og oplevelser forbundet med at arrangere noget på en festival. Så tag højde for, at nogle ting kan tage lidt mere tid end normalt.

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down