Ordliste

Søger du stadig idéer?

Når du udvikler og planlægger din aktivitet, kan det være en hjælp at tænke på programprioriteterne i EU's Erasmus+prioriteter.

I Erasmus+regi prioriteres dem på følgende måde:

  • Inklusion og mangfoldighed
  • Digital transformation
  • Miljø og bekæmpelse af klimaændringer
  • Deltagelse i det demokratiske liv, fælles værdier og medborgerskab

I det europæiske Solidarity Corps-program prioriteres dem på følgende måde:

  • Inklusion og mangfoldighed
  • Miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling og klimaindsats
  • Digital transformation
  • Deltagelse i det demokratiske liv

Programmerne prioriterer forskelligt, men tager udgangspunkt i det identiske tematiske prioriteter.

Når du arbejder med disse emner, skal du sørge for at uddanne hele din organisation og sikre, at alle er villige til at ændre deres adfærd. Ingen behøver at være perfekt fra starten, men det er vigtigt at starte og komme ind i processen. Sørg for at lære om det ved at bruge medier, der leveres af eksperter, og lad være med at lave dine egne antagelser.

Du kan se Erasmus-programmets prioriteter ved at følge dette link:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme

Det skader heller aldrig at kigge på FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) for at finde idéer:
https://sdgs.un.org/goals

Eller de værdier, der kommer til udtryk i YOUROPE's kampagne Take a Stand for festivaler:
https://take-a-stand.eu/

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down