Ordliste

Samarbejdsprojektet skal have klare mål for alle involverede, og de skal være kendte.

Man laver aldrig et projekt bare for at gøre det. Det skal være klart fra starten, hvad der er formålet med dit projekt, og hvilke mål du har med projektet. Alle involverede, herunder frivillige og deltagere, bør kende dem.

Sørg for, at målene er SMART-mål (specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte).

Se denne video for at få mere at vide om SMART objectives (engelsk med undertekster på otte sprog)

Roskilde Festival har gjort gode erfaringer med en anden tilgang, kaldet OKR - Objectives & Key Results. Find ud af, hvordan det fungerer i denne artikel på whatmatters.com:

https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example 


This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down