Ordliste

Ved du, hvornår biler må køre på festivalpladsen?

For festivaler: Sørg for, at der er tid til rådighed under opsætning/nedtagning, når NGO'erne har lov til at komme ind på stedet med deres biler. Forklar, hvorfor der ikke kan være undtagelser fra denne regel (f.eks. må biler ikke køre gennem menneskemængden under festivalen). Formidl tidspunkterne klart og på forhånd, så NGO'erne kan begynde at organisere frivillige i god tid.

For NGO'er: Det er ikke altid muligt at komme ind på festivalpladsen med privatbil. For det første skal du have en kørselstilladelse til det. For det andet er der visse tidspunkter ved opsætning og nedtagning, hvor du kan køre din bil på festivalpladsen. Sørg for at få at vide, hvornår det er tilfældet.

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down