Ordliste
Velkommen til FUSION Toolbox. (Skilt fundet på Lowlands Festival.) Foto af Holger Jan Schmidt

Festivaler er sjove!

Udtrykket "festival" stammer fra "Festa" på latin, som betyder "fest". Og det er virkelig en fest. Det er en fest med musik, sjov, interaktioner med nye mennesker og bare en fest, hvor man hygger sig.

Festivaler er oplevelser, der bidrager til selvudvikling.

Musikfestivaler kan på flere måder betragtes som læringsrum. Og mange af dem er mere end "bare" en samling af koncerter. De tilbyder kunstinstallationer, forestillinger, workshops, aktiviteter og endda foredrag om en række emner, der rækker langt ud over musik og musikindustrien. Festivalernes program giver deltagerne værdifuld viden og færdigheder, som bidrager til deres personlige og faglige udvikling.

Med øget mobilitet kan festivaler desuden fungere som et sted, hvor folk kan rejse til steder, de ellers ikke ville rejse hen, og lære om forskellige kulturer og musikalske genrer, da mange festivaler byder på et meget varieret udvalg af kunstnere fra hele verden.

Endelig er det et sted, der samler en meget forskelligartet gruppe af mennesker med samme kulturelle smag, giver dem mulighed for at interagere med hinanden samt dele og opdage hinandens erfaringer og indsigter.

Flag på Wacken:Open:Air World Metal Camp. Foto af Holger Jan Schmidt

Du er ved at dykke ned i FUSION Toolbox’en

For at gøre læringsoplevelsen mere effektiv og organiseret har vi udarbejdet denne værktøjskasse til NGO'er og festivaler. Formålet er at hjælpe og give vejledning og idéer ved at stille vigtige spørgsmål. Svar på spørgsmålene skal vejlede NGO'er og festivaler fra udarbejdelsen af et socialt innovationsprojekt til projektets gennemførelse og evaluering. Du behøver ikke at besvare spørgsmålene lige nu, men hvis du forbereder et projekt, der skal finde sted på en festival, er det til din egen fordel at forsøge at finde svarene på dem i planlægningsprocessen.

Værktøjskassen er for alle, der gerne vil udnytte det potentiale, som festivaler rummer for social innovation. Du kan komme fra begge sider af samarbejdet: du kan tilhøre en NGO, der gerne vil bruge allerede eksisterende festivaler til at realisere sine idéer, eller du kan være en festivalarrangør, der gerne vil forbedre oplevelsen for festivalens gæster.

Bemærk venligst, at vi i værktøjskassen bruger "NGO" som en paraplybetegnelse for alle ikke-statslige organisationer (NGO'er), ungdomsorganisationer, civilsamfundsorganisationer (CSO'er), organisationer, der arbejder med unge, nonprofitorganisationer, foreninger osv.

I værktøjskassen finder du en ordliste og otte etaper, som hver især er dedikeret til en specifik etape i planlægningsprocessen. De spørgsmål, som vi stiller, er ikke enestående og endegyldige. På baggrund af dine egne erfaringer, dine egne mål og din egen virkelighed vil du være nødt til at gå videre end dem. Spørgsmålene er et udgangspunkt, en retning at følge. Hvad du vil finde, og hvad du vil skabe, er helt op til dig... Ligesom festivaloplevelsen er unik, vil dit projekt også være unikt.

Værktøjskassen er også under konstant udvikling. Med tiden vil vi udvide de stillede spørgsmål, de givne eksempler og de medfølgende kilder. Så når du kommer i gang med dit projekt, er du velkommen til at dele dine erfaringer og resultater med os. Lad os vokse sammen.

Lad os nu begynde med det første spørgsmål af de mange, der kommer:

Er du klar?

Gå ind i værktøjskassen

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down