Ordliste

Ingen uønsket undervisning, tak! Deltagerne skal altid have givet samtykke til deltagelse og betingelserne.

Behandl hinanden med respekt. Foto af William Fortunato

Folk kommer på festivaler for at opleve noget. Festivaldeltagelse er en frivillig aktivitet, hvor enkeltpersoner bruger tid og økonomiske ressourcer og planlægger i god tid. Det er deres tid, og de har valgt at være der på det tidspunkt. Dit projekt bør respektere det.

Arrangørerne bør informere potentielle deltagere om projektet. Information formidles via kanaler, der er tilpasset de specifikke målgruppers karakter og behov. De skal være i stand til at træffe et informeret valg. Deltagelse i projektet er frivillig.

Prøv at tænke på, hvordan du kan gøre det mindre anstrengende for deltagerne at deltage, men i stedet gøre det sjovt, uden at du mister fokus på din sag eller bliver fjollet.

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down