Ordliste

Kender du forskellen mellem evaluering, overvågning og indvirkningsvurdering?

Partnerne bør ikke vente med at begynde at evaluere til efter projektet. Overvågnings- og evalueringsstrategien bør fastlægges ved projektets begyndelse. Overvågning er simpelthen tal og beskrivelser: Hvor mange mennesker blev nået, hvor mange frivillige deltog i projektet? Etc.

Evaluering er igen blot de involverede parters følelser og feedback. Den omfatter graden af tilfredshed, graden af deltagelse, evalueringen af læring osv.

Hvis du mener, at du har brug for at læse og lære mere om evaluering, kan du læse disse dokumenter fra Europa-Kommissionen:
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring_en

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down