Ordliste

Hvad skal du betale de frivillige?

Roskilde Festival er kendt for at tage sig godt af sine 30.000 frivillige, bl.a. ved at bygge Volunteers’ Village til dem. Foto af Carl Johan Dahl

Tjek den nationale lovgivning og de nationale etiske retningslinjer for frivilligt arbejde. Det er måske ikke lovpligtigt, men det er stadig etisk korrekt at belønne og værne om de frivilliges arbejde.

I Spanien skal en organisation f.eks. sørge for fornødenheder som mad og drikke til sine frivillige, og nogle gange skal de også dække deres rejseudgifter. Andre lande har dog ikke denne regel. Sørg for at undersøge dig, hvad der gælder for dig, og lav en aftale med dine frivillige, så der ikke opstår overraskelser.

I Tyskland gør loven det næsten umuligt for kommercielle virksomheder at arbejde med frivillige (de skal betale mindst mindstelønnen til alle ansatte). Frivilligt arbejde er forbeholdt nonprofitorganisationer. Et godt argument for at skabe et partnerskab mellem festivalarrangører og NGO'er, ikke sandt?

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down