Ordliste

Har du nok materiale?

Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit (BLZ) uddelte værdifulde publikationer til de særligt interesserede og bæredygtigt producerede gaveartikler, såsom tasker, på Superbloom Festival. Foto af Shirin Kasraeian

For NGO'er: For at vide, hvor meget materiale der skal medbringes (f.eks. gaver, hvis det er tilladt), skal du på forhånd spørge festivalen, hvor mange besøgende der forventes. Beregn noget ekstra, og hvis der er noget til overs, kan du bruge det ved en anden begivenhed.

For festivaler: Sørg for at tale med dine projektpartnere om, hvor mange billetter du har solgt, og hvor meget personale og andre relaterede personer der vil være til stede. Angiv også tydeligt, om du ønsker, at nogle materialer skal bruges/uddeles af festivalens personale, så projektet ikke begrænses til ét sted på festivalpladsen.

For NGO'er og festivaler: Tag venligst hensyn til jeres projektværdier og retningslinjer. Alt materiale, der produceres og distribueres i forbindelse med projektet, skal være inkluderende og bæredygtigt.

SocialTables forklarer, hvordan man beregner kapaciteten i deres artikel "The Trick to Calculate Event Capacity Correctly in 3 Simple Steps": https:
//www.socialtables.com/blog/event-planning/capacity-party-space-calculator/

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

chevron-down